CONSULTING MANAGEMENT TRAINING

Zapraszamy do zapoznania się z prowadzoną przez nas działanością!

Dowiedz się więcej


RPO WSL 9.1.5


19.09.2016 - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU WYKONAWCÓW

Informacja o wynikach naboru wykonawców:

Wyniki w pliku pdf - w projekcie 9.1.5 - do pobrania.


01.09.2016 - INFORMACJA

Od 01.09.2016r. rusza nabór do projektu 9.1.5 RPO WSL zapraszamy do wzięcia udziału osoby z niepełnosprawnością z powiatu mikołowskiego, do pobrania plik:

Regulamin udziału w projekcie 9.1.5 - do pobrania.


WYJDŹMY Z DOMU, RAZEM POKONAJMY BARIERY! – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI


Wyjdźmy z domu razem, razem pokonajmy bariery! – aktywizacja społeczno –zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu powiatu mikołowskiego
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
Liderem projektu jest - C.M.T Sp. z o. o
Partnerem projektu jest - Śląska Akademia Nauki i Rozwoju – Jeleń Mirela
Instytucją Zarządzającą jest – Śląski Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
Termin realizacji: 01.09.2016r. – 14.09.2018r
Celem projektu jest przełamanie barier uniemożliwiających integrację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami i zaproponowanie nowatorskich form wsparcia oraz udzielenie pomocy w kształtowaniu kluczowych kompetencji społeczno-zawodowych.
Kwota dofinansowania UE wynosi: 1 388 016,00 PLN
Wartość projektu: 1 632 960,00

Wsparciem zostanie objętych 100 osób, 45 mężczyzn oraz 55 kobiet
W ramach projektu zapewniamy bezpłatny udział w :
- wielostronnej diagnozie kompetencji,
- zajęciach warsztatowych
- kursie umiejętności komputerowych zakończonym egzaminem ECDL Base
- zajęciach integracyjnych w formie wycieczek jednodniowych oraz dwudniowych,
- specjalistycznych zajęciach terapeutycznych,
- doradztwie zawodowym realizowanym przez trenerów pracy,
- 14 dniowych wyjazdowych warsztatach „Milowy krok w dorosłość”,
- praktykach zawodowych u pracodawców weźmie udział 50% uczestników


GaleriaJak do nas trafić?

Adres

ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno

Czym się zajmujemy?


Szkolenia zawodowe:
Wykształcenie stanowi bazę naszych umiejętności, ale rynek pracy ciągle się zmienia i podnoszenie kwalifikacji jest konieczne, aby sprostać coraz to nowym wymaganiom. Uzupełnianie wiedzy zwiększa atrakcyjność względem pracodawców, ale także umożliwiają rozpoczęcie swojej działalności związanej z daną dziedziną.

Szkolenia rozwojowe:
To uniwersalny typ szkoleń przydatny praktycznie każdemu. Tematy poruszane na takich zajęciach dotyczą zagadnień kreujących lepsze kompetencje społeczne, przydatne w życiu prywatnym i pracy. Pomagają radzić sobie ze stresem, budować odpowiednie poczucie własnej wartości. Rozwijają empatię, zaangażowanie, otwartość oraz asertywność. Poprawiają umiejętność rozwiązywania problemów i pobudzają kreatywność.