CONSULTING MANAGEMENT TRAINING

Zapraszamy do zapoznania się z prowadzoną przez nas działanością!

Dowiedz się więcej


Zawodowcy z Elektrowni - specjalistyczne zajęcia dodatkowe i praktyki zawodowe dla uczniów i nauczycieli CKZiU w Jaworznie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Liderem projektu: C.M.T. Sp.z o.o.
Partner Projektu: Jaworzno- Miasto na prawach Powiatu
Termin realizacji: 01.09.2017r. - 27.11.2020r po przedłużeniu do 25.06.2021r.
Kwota dofinansowania z UE wynosi: 1 093 128,90
Całkowita kwota projektu: 1 286 034,00 zł


Celem głównym  projektu jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów CKZiU w Jaworznie poprzez realizację wysokiej jakości staży, praktyk zawodowych, zajęć specjalistycznych i kursów zawodowych. Grupę docelową projektu stanowi 240 uczniów i 6 nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.

CKZiU w Jaworznie zostanie wyposażone w nowoczesną pracownie druku cyfrowego, Szkolny Ośrodek Kariery a nauczyciele odbędą wysokiej jakości praktyki zawodowe oraz ukończą studia podyplomowe na kierunku Automatyka.


Wsparcie przewidziane w ramach projektu dla Uczniów CKZiU to m.in.:
• kursy:
MICROSOFT OFFICE SPECIALIST pakiety WORD i EXCEL wraz z egzaminami MICROSOFT OFFICE SPECIALIST, Uprawnienia SEP,AutoCAD, Wózki jezdniowe,  Obsługa i programowanie obrabiarek CNC, Programowanie robota przemysłowego Kuka, Programowanie sterowników przemysłowych PLC, Kierowca zawodowy wraz z prawem jazdy kat. C i kwalifikacją wstępną rozszerzoną
• doradztwo zawodowo-edukacyjne,
• staże i praktyki zawodowe,
• specjalistyczne zajęcia dodatkowe:
Adobe z przygotowaniem do druku oraz profesjonalnym wydrukiem cyfrowym, Corel Draw z przygotowaniem do druku oraz profesjonalnym wydrukiem cyfrowym, After Effects, 3dmax, Rysunek użytkowy, administracja sieci opartych na urządzeniach działających pod kontrolą systemu MikroTik RouterOS, Programowanie w języku Python - Raspberry Pi, Programowanie mikrokontrolerów, Logistyka, Magazyn, Język obcy zawodowy dla logistyków

Kontakt i zapisy - 783 258 555

Jak do nas trafić?

Adres

ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno

Czym się zajmujemy?


Szkolenia zawodowe:
Wykształcenie stanowi bazę naszych umiejętności, ale rynek pracy ciągle się zmienia i podnoszenie kwalifikacji jest konieczne, aby sprostać coraz to nowym wymaganiom. Uzupełnianie wiedzy zwiększa atrakcyjność względem pracodawców, ale także umożliwiają rozpoczęcie swojej działalności związanej z daną dziedziną.

Szkolenia rozwojowe:
To uniwersalny typ szkoleń przydatny praktycznie każdemu. Tematy poruszane na takich zajęciach dotyczą zagadnień kreujących lepsze kompetencje społeczne, przydatne w życiu prywatnym i pracy. Pomagają radzić sobie ze stresem, budować odpowiednie poczucie własnej wartości. Rozwijają empatię, zaangażowanie, otwartość oraz asertywność. Poprawiają umiejętność rozwiązywania problemów i pobudzają kreatywność.