CONSULTING MANAGEMENT TRAINING

Zapraszamy do zapoznania się z prowadzoną przez nas działanością!

Dowiedz się więcej
Aktywni, świadomi i zintegrowani - On Inclusion

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX.Wyłączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Liderem projektu: C.M.T. Sp.z o.o.
Partner Projektu: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie
Termin realizacji: 2019-07-01 - 2021-06-30 - przedłużony do 2021-09-28
Kwota dofinansowania projektu : 1 642 633,58
Kwota dofinansowania z UE wynosi: 1 469 724,78

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania.

• regulamin rekrutacyjny.pdf

• formularz rekrutacyjny.pdf

• oswiadczenie do formularza.pdf


Celem głównym projektu będzie wzrost poziomu aktywności społeczno – zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców i mieszkanek miasta Jaworzna, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społeczny w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji Poprzedzoną diagnozą potrzeb osób objętych wsparciem oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 10 osób spośród w/w w okresie realizacji projektu i osiągnięty poprzez zaproponowane formy wsparcia oraz udzielenie pomocy w kształtowaniu kluczowych kompetencji społ.-zawodowych. Udział w projekcie pozwoli nabycie nowych umiejętności oraz aktywne włączenie w życie społeczne i zawodowe. Poprzez dokonanie diagnozy kompetencji ON, oraz spotkań z doradztwo zawodowym zostanie ustalony obszar wzmocnienia. Podniosą swoje umiejętności podczas udziału w warsztatach, nabędą kwalifikacje komputerowe uczestnicząc w kursie ECDL Base, 50% posiądzie nowe umiejętności podczas staży zawodowych. Proces integracji społecznej będzie miał miejsce podczas wycieczek oraz wyjazdowych warsztatów.

Oferujemy bezpłatne formy wsparcia:

• wielostronna diagnoza kompetencji,
• doradztwo zawodowe,
• wyjazdowe warsztaty usamodzielniające,

Warsztaty:
• rękodzieło artystyczne,
• warsztaty witraż i tkactwo,
• warsztaty grafiki tradycyjnej i papieroplastyka,
• warsztaty garncarstwo i ceramika,
• malarsko-tapeciarski.

Zajęcia terapeutyczne
• CHOREOTERAPIA,
• KINEZYTERAPIA,
• BIBLIOTERAPIA,
• ARTETERAPIA,
• DOGOTERAPIA.
• piknik integracyjny,
• zajęcia adaptacyjno - integrujące typu Boccia,
• kurs komputerowy ECDL,
• PŁATNA praktyka zawodowa u pracodawców.

Kontakt i zapisy - 783 258 555plakatJak do nas trafić?

Adres

ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno

Czym się zajmujemy?


Szkolenia zawodowe:
Wykształcenie stanowi bazę naszych umiejętności, ale rynek pracy ciągle się zmienia i podnoszenie kwalifikacji jest konieczne, aby sprostać coraz to nowym wymaganiom. Uzupełnianie wiedzy zwiększa atrakcyjność względem pracodawców, ale także umożliwiają rozpoczęcie swojej działalności związanej z daną dziedziną.

Szkolenia rozwojowe:
To uniwersalny typ szkoleń przydatny praktycznie każdemu. Tematy poruszane na takich zajęciach dotyczą zagadnień kreujących lepsze kompetencje społeczne, przydatne w życiu prywatnym i pracy. Pomagają radzić sobie ze stresem, budować odpowiednie poczucie własnej wartości. Rozwijają empatię, zaangażowanie, otwartość oraz asertywność. Poprawiają umiejętność rozwiązywania problemów i pobudzają kreatywność.