CONSULTING MANAGEMENT TRAINING

Zapraszamy do zapoznania się z prowadzoną przez nas działanością!

Dowiedz się więcej


Lista zapytań ofertowych


12.08.2020

Prezentujemy Informację na temat wyników oceny Ofert złożonych na zaproszenie do organizacji Wyjazdowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych na siedem dni dla uczestników projektu „Aktywni, świadomi i zintegrowani - On Inclusion” realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1.
Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


03.08.2020

Zaproszenie do składania ofert na organizację wyjazdowych warsztatów dla uczestników projektu „Aktywni, świadomi i zintegrowani - On Inclusion” realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1.Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


10.07.2020

Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu na wykonanie Wielostronnej diagnozy dla niepełnosprawnych w projekcie „Aktywni, świadomi i zintegrowani - On Inclusion” realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1.
Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


17.06.2020

Zapytanie na wykonanie Wielostronnej diagnozy dla niepełnosprawnych w projekcie „Aktywni, świadomi i zintegrowani - On Inclusion” realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1.
Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


01.03.2019

Informacja o naborze na stanowisko doradcy zawodowego. Szczegóły w załączniku.


4.05.2018

Informacja o naborze na stanowisko doradcy zawodowego Szczegóły w załączeniu


27.04.2018

Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu na Branżowe szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje z podziałem na 4 części: Szczegóły w załączeniu


12.04.2018

ZAPRASZAMY do złożenia oferty na realizację zadania pn.:Branżowe szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje z podziałem na 4 części: Szczegóły w załączeniu


22.01.2018

Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu na „Kurs ogólnych kompetencji cyfrowych - MICROSOFT OFFICE SPECIALIST pakiety WORD i EXCEL wraz z egzaminami MICROSOFT OFFICE SPECIALIST” dla 60 UP" Szczegóły w załączeniu


2.01.2018

„Kurs ogólnych kompetencji cyfrowych - MICROSOFT OFFICE SPECIALIST pakiety WORD i EXCEL wraz z egzaminami MICROSOFT OFFICE SPECIALIST” dla 60 UP Szczegóły w załączeniu


1.12.2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego z dnia 1.12.2017 Szczegóły w załączeniu


05.10.2017

Wybór wykonawcy w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Szczegóły w załączeniu


18.09.2017

Zapytanie cenowe do przeprowadzenia zajęć z "Język obcy zawodowy dla logistyków" w ramach Projektu 11.2.3 "Zawodowcy z Elektrowni" - szczegóły w załączniku.


08.09.2017

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Zapraszamy do udziału w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Szczegóły w załączeniu


07.09.2017

Zapraszamy do udziału w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Szczegóły w załączeniu


22.05.2017

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUGI TRENERA. W załączniku szczegóły i druk oferty.


19.04.2017

Wyniki Wyboru ofert na świadczenie usług Asystenta Osób Niepełnosprawnych podczas zajęć w ramach projektu: 9.1.5 "Wy-GRAJMY razem"!


19.04.2017

Ponownie zapraszamy do składnia ofert na świadczenie usługi trenera/instruktora prowadzącego zajęcia dydaktyczne na kursie ECDL w ramach projektu: 9.1.5 "Wy-GRAJMY razem"!


07.04.2017


19.04.2017r. - ANULOWANE

Zapraszamy do składnia ofert na świadczenie usługi trenera/instruktora prowadzącego zajęcia dydaktyczne na kursie ECDL w ramach projektu: 9.1.5 "Wy-GRAJMY razem"!


07.04.2017

Zapraszamy do składnia ofert na świadczenie usług Asystenta Osób Niepełnosprawnych podczas zajęć w ramach projektu: 9.1.5 "Wy-GRAJMY razem"!


06.04.2017

Zapraszamy do składnia ofert na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu: 9.1.5 "Wy-GRAJMY razem"!


06.04.2017

Zapraszamy do składnia ofert na przeprowadzenie zajęć warsztatowych w ramach projektu: 9.1.5 "Wy-GRAJMY razem"!


04.04.2017

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania pn.: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 72 uczestników z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego


21.02.2017

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania pn.: „Zorganizowanie wycieczek jednodniowych i dwudniowych dla osób niepełnosprawnych na terenie województwa śląskiego lub małopolskiego” z podziałem na dwie części


06.02.2017

Wyniki postępowania na realizację zadania pn.: "Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych".


02.02.2017

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych z podziałem na cztery części: warsztaty gospodarstwa domowego, warsztaty stolarskie, warsztaty ogrodnicze, warsztaty plastyczne i małej poligrafii”


16.01.2017 PONOWIENIE

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania pn.: "Zapewnienie noclegów, wyżywienia oraz sal konferencyjnych podczas wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Milowy krok w dorosłość".


05.01.2017

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania pn.: "Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych".


22.12.2016

Zaproszenie do składania ofert pn.:Przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL Base w projekcie 9.1.5


20.12.2016 UNIEWAŻNIONE

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania pn.: "Zapewnienie noclegów, wyżywienia oraz sal konferencyjnych podczas wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Milowy krok w dorosłość".09.12.2016 UNIEWAŻNIONE

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania pn.: "Zapewnienie noclegów, wyżywienia oraz sal konferencyjnych podczas wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Milowy krok w dorosłość".


01.12.2016

Poszukiwana osoba na stanowisko Pośrednika Pracy. Wymagamy minimum 2-letniego doświadczenia w realizacji indywidualnego pośrednictwa pracy/doradztwa/coachingu w projektach współfinansowanych z EFS i/lub doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz agencji zatrudnienia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu-+48 783 258 555 Katarzyna


18.11.2016

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania pn.:"Projektant stron komputerowych wraz z tworzeniem stron internetowych i grafiką" RPO WSL 7.1.3:„Bądźmy aktywni- DZIAŁAJMY!” :


14.11.2016

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania RPO WSL 7.1.3:„Bądźmy aktywni- DZIAŁAJMY!” :


07.11.2016

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania RPO WSL 7.1.3:„Bądźmy aktywni- DZIAŁAJMY!” :


07.11.2016

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania RPO WSL 7.1.3:„Bądźmy aktywni- DZIAŁAJMY!” :


07.11.2016

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania RPO WSL 7.1.3:„Bądźmy aktywni- DZIAŁAJMY!” :


08.09.2016

Zapraszamu do złożenia oferty na realizację zadania pn.:„WIELOSTRONNA DIAGNOZA KOMPETENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” z podziałem na 10 części. :Jak do nas trafić?

Adres

ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno

Czym się zajmujemy?


Szkolenia zawodowe:
Wykształcenie stanowi bazę naszych umiejętności, ale rynek pracy ciągle się zmienia i podnoszenie kwalifikacji jest konieczne, aby sprostać coraz to nowym wymaganiom. Uzupełnianie wiedzy zwiększa atrakcyjność względem pracodawców, ale także umożliwiają rozpoczęcie swojej działalności związanej z daną dziedziną.

Szkolenia rozwojowe:
To uniwersalny typ szkoleń przydatny praktycznie każdemu. Tematy poruszane na takich zajęciach dotyczą zagadnień kreujących lepsze kompetencje społeczne, przydatne w życiu prywatnym i pracy. Pomagają radzić sobie ze stresem, budować odpowiednie poczucie własnej wartości. Rozwijają empatię, zaangażowanie, otwartość oraz asertywność. Poprawiają umiejętność rozwiązywania problemów i pobudzają kreatywność.