CONSULTING MANAGEMENT TRAINING

Zapraszamy do zapoznania się z prowadzoną przez nas działanością!

Dowiedz się więcej


Lista zapytań ofertowych


02.11.2021

Wyniki wyboru - kurs kuchnia włoska

Szczegóły w załączniku


22.10.2021

Wynikach dot. wyboru wykonawcy kursu kelner/barista

Szczegóły w załączniku


21.10.2021

Wyniki z wyboru - kursy ceramiczne

Szczegóły w załączniku


21.10.2021

Zaproszenie do organizacji kursu kuchnia włoska dla niepełnosprawnych uczestników
projektu "Jaworznickie szkoły zawodem stoją"w ramach projektu 11.2.3

Szczegóły w załączniku


15.10.2021

Wyniki wyboru - kurs cukierniczy

Szczegóły w załączniku


15.10.2021

Wyniki dit. wyboru wykonawcy - kurs pomocy kuchennej


Szczegóły w załączniku


22.09.2021

Informacja o wynikach dot. wykonawcy kursu przedstawiciel handlowy

Szczegóły w załączniku


22.09.2021

Informacje o wynikach wyboru ofert dot. kursu obsługi kas fiskalnych

Szczegóły w załączniku


20.09.2021

Zaproszenie do składania ofert na realizację kursów dla niepełnosprawnych uczestników
projektu "Jaworznickie szkoły zawodem stoją".

Szczegóły w załączniku
25.08.2021

Zaproszenie do składania ofert na realizację kursów ceramicznych
dla niepełnosprawnych uczestników projektu "Jaworznickie szkoły zawodem stoją"

Szczegóły w załączniku


25.08.2021


"Zaproszenie do składania ofert na realizację kursów dla handlowców
w ramach projektu "Jaworznickie szkoły zawodem stoją"
Szczegóły w załączniku


23.08.2021

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu projektu
"Jaworznickie szkoły zawodem stoją" na realizację kursu :
- Kasy fiskalne

Szczegóły w załączniku


23.08.2021

Wyniki wyboru - tworzenie sklepów internetowych

Szczegóły w załączniku


19.08.2021

Informacja o wynikach dot. wykonawcy MOS EXCEL.

Szczegóły w załączniku


19.08.2021

Informacja o wynikach dot. Kursów logistycznych.

Szczegóły w załączniku


21.07.2021

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu projektu "Jaworznickie szkoły zawodem stoją" na realizację kursu :
-Tworzenie sklepów internetowych :

Szczegóły w załączniku


23.07.2021 ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu projektu "Jaworznickie szkoły zawodem stoją" na realizację kursów :
- MOSS
- Szkolenia logistyczne

Szczegóły w załączniku


16.06.2021

Wyniki wyboru ofert do projektu "Jaworznickie szkoły zawodem stoją"
- wózki widłowe
- prawo jazdy kat. B i C"

Szczegóły w załączniku


01.06.2021

Zaproszenie do składania ofert do projektu "Jaworznickie szkoły zawodem stoją"
Szczegóły w załączniku


26.05.2021

Zaproszenie do składania ofert do projektu "Jaworznickie szkoły zawodem stoją"
Szczegóły w załączniku


12.05.2021

Informacja o wynikach oceny - terapie
Informacja o wynikach oceny - warsztaty

Szczegóły w załączniku


30.04.2021

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. Organizacja zajęć terapeutycznych
Szczegóły w załączniku


29.04.2021

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.
Organizacja warsztatów dla osób niepełnosprawnych
Zaproszenie w załączniku


28.04.2021

Informujemy o unieważnieniu postępowania dot. realizacji warsztatów oraz terapii.
Szczegóły w pliku


14.04.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na terapie,
warsztaty i kurs ecdl do projektu 9.1.5


23.03.2021

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.
Kurs umiejętności komputerowych ecdl base
Organizacja zajęć terapeutycznych
Organizacja warsztatów dla osób niepełnosprawnych


22.03.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.
Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „Aktywni, świadomi i zintegrowani - On Inclusion”


04.03.2021

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn.
Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „Aktywni, świadomi i zintegrowani - On Inclusion”
realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania:
9.1. Aktywna integracja dla poddziałania:
9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


12.08.2020

Prezentujemy Informację na temat wyników oceny Ofert złożonych na zaproszenie do organizacji Wyjazdowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych na siedem dni dla uczestników projektu „Aktywni, świadomi i zintegrowani - On Inclusion” realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1.
Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


03.08.2020

Zaproszenie do składania ofert na organizację wyjazdowych warsztatów dla uczestników projektu „Aktywni, świadomi i zintegrowani - On Inclusion” realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1.Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


10.07.2020

Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu na wykonanie Wielostronnej diagnozy dla niepełnosprawnych w projekcie „Aktywni, świadomi i zintegrowani - On Inclusion” realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1.
Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


17.06.2020

Zapytanie na wykonanie Wielostronnej diagnozy dla niepełnosprawnych w projekcie „Aktywni, świadomi i zintegrowani - On Inclusion” realizowany w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1.
Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


01.03.2019

Informacja o naborze na stanowisko doradcy zawodowego. Szczegóły w załączniku.


4.05.2018

Informacja o naborze na stanowisko doradcy zawodowego Szczegóły w załączeniu


27.04.2018

Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu na Branżowe szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje z podziałem na 4 części: Szczegóły w załączeniu


12.04.2018

ZAPRASZAMY do złożenia oferty na realizację zadania pn.:Branżowe szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje z podziałem na 4 części: Szczegóły w załączeniu


22.01.2018

Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu na „Kurs ogólnych kompetencji cyfrowych - MICROSOFT OFFICE SPECIALIST pakiety WORD i EXCEL wraz z egzaminami MICROSOFT OFFICE SPECIALIST” dla 60 UP" Szczegóły w załączeniu


2.01.2018

„Kurs ogólnych kompetencji cyfrowych - MICROSOFT OFFICE SPECIALIST pakiety WORD i EXCEL wraz z egzaminami MICROSOFT OFFICE SPECIALIST” dla 60 UP Szczegóły w załączeniu


1.12.2017

Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy zawodowego z dnia 1.12.2017 Szczegóły w załączeniu


05.10.2017

Wybór wykonawcy w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Szczegóły w załączeniu


18.09.2017

Zapytanie cenowe do przeprowadzenia zajęć z "Język obcy zawodowy dla logistyków" w ramach Projektu 11.2.3 "Zawodowcy z Elektrowni" - szczegóły w załączniku.


08.09.2017

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Zapraszamy do udziału w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Szczegóły w załączeniu


07.09.2017

Zapraszamy do udziału w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Szczegóły w załączeniu


22.05.2017

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUGI TRENERA. W załączniku szczegóły i druk oferty.


19.04.2017

Wyniki Wyboru ofert na świadczenie usług Asystenta Osób Niepełnosprawnych podczas zajęć w ramach projektu: 9.1.5 "Wy-GRAJMY razem"!


19.04.2017

Ponownie zapraszamy do składnia ofert na świadczenie usługi trenera/instruktora prowadzącego zajęcia dydaktyczne na kursie ECDL w ramach projektu: 9.1.5 "Wy-GRAJMY razem"!


07.04.2017


19.04.2017r. - ANULOWANE

Zapraszamy do składnia ofert na świadczenie usługi trenera/instruktora prowadzącego zajęcia dydaktyczne na kursie ECDL w ramach projektu: 9.1.5 "Wy-GRAJMY razem"!


07.04.2017

Zapraszamy do składnia ofert na świadczenie usług Asystenta Osób Niepełnosprawnych podczas zajęć w ramach projektu: 9.1.5 "Wy-GRAJMY razem"!


06.04.2017

Zapraszamy do składnia ofert na świadczenie usług cateringowych w ramach projektu: 9.1.5 "Wy-GRAJMY razem"!


06.04.2017

Zapraszamy do składnia ofert na przeprowadzenie zajęć warsztatowych w ramach projektu: 9.1.5 "Wy-GRAJMY razem"!


04.04.2017

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania pn.: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 72 uczestników z niepełnosprawnością, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego


21.02.2017

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania pn.: „Zorganizowanie wycieczek jednodniowych i dwudniowych dla osób niepełnosprawnych na terenie województwa śląskiego lub małopolskiego” z podziałem na dwie części


06.02.2017

Wyniki postępowania na realizację zadania pn.: "Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych".


02.02.2017

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania pn.: „Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych z podziałem na cztery części: warsztaty gospodarstwa domowego, warsztaty stolarskie, warsztaty ogrodnicze, warsztaty plastyczne i małej poligrafii”


16.01.2017 PONOWIENIE

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania pn.: "Zapewnienie noclegów, wyżywienia oraz sal konferencyjnych podczas wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Milowy krok w dorosłość".


05.01.2017

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania pn.: "Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych".


22.12.2016

Zaproszenie do składania ofert pn.:Przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL Base w projekcie 9.1.5


20.12.2016 UNIEWAŻNIONE

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania pn.: "Zapewnienie noclegów, wyżywienia oraz sal konferencyjnych podczas wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Milowy krok w dorosłość".09.12.2016 UNIEWAŻNIONE

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania pn.: "Zapewnienie noclegów, wyżywienia oraz sal konferencyjnych podczas wyjazdowych warsztatów umiejętności społecznych pn. Milowy krok w dorosłość".


01.12.2016

Poszukiwana osoba na stanowisko Pośrednika Pracy. Wymagamy minimum 2-letniego doświadczenia w realizacji indywidualnego pośrednictwa pracy/doradztwa/coachingu w projektach współfinansowanych z EFS i/lub doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz agencji zatrudnienia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu-+48 783 258 555 Katarzyna


18.11.2016

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania pn.:"Projektant stron komputerowych wraz z tworzeniem stron internetowych i grafiką" RPO WSL 7.1.3:„Bądźmy aktywni- DZIAŁAJMY!” :


14.11.2016

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania RPO WSL 7.1.3:„Bądźmy aktywni- DZIAŁAJMY!” :


07.11.2016

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania RPO WSL 7.1.3:„Bądźmy aktywni- DZIAŁAJMY!” :


07.11.2016

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania RPO WSL 7.1.3:„Bądźmy aktywni- DZIAŁAJMY!” :


07.11.2016

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zadania RPO WSL 7.1.3:„Bądźmy aktywni- DZIAŁAJMY!” :


08.09.2016

Zapraszamu do złożenia oferty na realizację zadania pn.:„WIELOSTRONNA DIAGNOZA KOMPETENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” z podziałem na 10 części. :Jak do nas trafić?

Adres

ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno

Czym się zajmujemy?


Szkolenia zawodowe:
Wykształcenie stanowi bazę naszych umiejętności, ale rynek pracy ciągle się zmienia i podnoszenie kwalifikacji jest konieczne, aby sprostać coraz to nowym wymaganiom. Uzupełnianie wiedzy zwiększa atrakcyjność względem pracodawców, ale także umożliwiają rozpoczęcie swojej działalności związanej z daną dziedziną.

Szkolenia rozwojowe:
To uniwersalny typ szkoleń przydatny praktycznie każdemu. Tematy poruszane na takich zajęciach dotyczą zagadnień kreujących lepsze kompetencje społeczne, przydatne w życiu prywatnym i pracy. Pomagają radzić sobie ze stresem, budować odpowiednie poczucie własnej wartości. Rozwijają empatię, zaangażowanie, otwartość oraz asertywność. Poprawiają umiejętność rozwiązywania problemów i pobudzają kreatywność.