CONSULTING MANAGEMENT TRAINING

Zapraszamy do zapoznania się z prowadzoną przez nas działanością!

Dowiedz się więcej


RPSL 11.03.00-24-037F/16

Profesjonalne kadry w branży IT- kształcenie w formach szkolnych i pozaszkolnych osób dorosłych


OGŁOSZENIE
Z przykrością informujemy, że przyczyn niezależnych
Projekt "Profesjonalne kadry w branży IT- kształcenie w formach szkolnych i pozaszkolnych osób dorosłych"
NIE BĘDZIE PRZEZ NAS REALIZOWANY


Projekt miał być realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).
Jak do nas trafić?

Adres

ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno

Czym się zajmujemy?


Szkolenia zawodowe:
Wykształcenie stanowi bazę naszych umiejętności, ale rynek pracy ciągle się zmienia i podnoszenie kwalifikacji jest konieczne, aby sprostać coraz to nowym wymaganiom. Uzupełnianie wiedzy zwiększa atrakcyjność względem pracodawców, ale także umożliwiają rozpoczęcie swojej działalności związanej z daną dziedziną.

Szkolenia rozwojowe:
To uniwersalny typ szkoleń przydatny praktycznie każdemu. Tematy poruszane na takich zajęciach dotyczą zagadnień kreujących lepsze kompetencje społeczne, przydatne w życiu prywatnym i pracy. Pomagają radzić sobie ze stresem, budować odpowiednie poczucie własnej wartości. Rozwijają empatię, zaangażowanie, otwartość oraz asertywność. Poprawiają umiejętność rozwiązywania problemów i pobudzają kreatywność.