CONSULTING MANAGEMENT TRAINING

Zapraszamy do zapoznania się z prowadzoną przez nas działanością!

Dowiedz się więcej


Jaworznickie szkoły zawodem stoją - wsparcie jaworznickich uczniów szkół zawodowych poprzez wyposażenie pracowni zawodowych, wysokiej jakości szkolenia zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz praktyki zawodowe.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Liderem projektu: C.M.T. Sp.z o.o.
Partner Projektu: Jaworzno- Miasto na prawach Powiatu
Realizatorzy: ZSP nr 2 w Jaworznie, SOSW Jaworzno
Termin realizacji: 2019-03-01 - 2021-02-27.
Kwota dofinansowania z UE wynosi: 1 516 734,66


Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe i zajęcia specjalistyczne, kursy, dla 105 osób (44 K i 61M)uczniowie ZSP nr 2 oraz SOSW w Jaworznie. Realizację celu umożliwią zadania: - doradztwo edukacyjno-zawodowe, - specjalistyczne zajęcia realizowane we współpracy z pracodawcami umożliwiające uczniom uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, - praktyki zawodowe u pracodawców, - wyposażenie pracowni w szkołach, - szkolenia: • Kurs wózków widłowych z bezpieczna wymianą butli,
• Kurs ogólnych kompetencji cyfrowych - MICROSOFT OFFICE SPECIALIST pakiet EXCEL wraz z egzaminem MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
• Język obcy zawodowy dla logistyków
• Kurs kierowcy zawodowego wraz z prawem jazdy kat. C i kwalifikacją wstępną rozszerzona
• Kurs prawa jazdy kategorii B
• Kurs tworzenia sklepów internetowych i prowadzenia sprzedaży internetowej
• Przedstawiciel handlowy
• Odporność psychiczna handlowca Kurs obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem
• Kurs kelnerski I stopnia
• Kurs baristyczny I stopnia
• Kurs cukierniczy
• Kurs kuchni włoskiej
• Kurs pn. Pomoc kuchenna
• Ceramika w edukacji artystycznej i terapii
• Ceramiczna mozaika artystyczna.
W ramach projektu doposażone zostaną dwie szkoły ( ZSP nr 2 oraz SOSW), w których utworzone zostaną pracownie:
- technik logistyk odzwierciedlającej naturalne warunki pracy ,
- technik handlowiec odzwierciedlającej naturalne warunki pracy,
- technik transportu kolejowego odzwierciedlającej naturalne warunki pracy,
- kucharz odzwierciedlającej naturalne warunki pracy,
- garncarz odzwierciedlającej naturalne warunki pracy.


Kontakt i zapisy - 783 258 555

Jak do nas trafić?

Adres

ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno

Czym się zajmujemy?


Szkolenia zawodowe:
Wykształcenie stanowi bazę naszych umiejętności, ale rynek pracy ciągle się zmienia i podnoszenie kwalifikacji jest konieczne, aby sprostać coraz to nowym wymaganiom. Uzupełnianie wiedzy zwiększa atrakcyjność względem pracodawców, ale także umożliwiają rozpoczęcie swojej działalności związanej z daną dziedziną.

Szkolenia rozwojowe:
To uniwersalny typ szkoleń przydatny praktycznie każdemu. Tematy poruszane na takich zajęciach dotyczą zagadnień kreujących lepsze kompetencje społeczne, przydatne w życiu prywatnym i pracy. Pomagają radzić sobie ze stresem, budować odpowiednie poczucie własnej wartości. Rozwijają empatię, zaangażowanie, otwartość oraz asertywność. Poprawiają umiejętność rozwiązywania problemów i pobudzają kreatywność.