CONSULTING MANAGEMENT TRAINING

Zapraszamy do zapoznania się z prowadzoną przez nas działanością!

Dowiedz się więcejsRPO WSL 9.1.5


31.01.2017 - INFORMACJA

Od 01.02.2017r. rusza nabór do projektu 9.1.5 RPO WSL zapraszamy do wzięcia udziału osoby
- o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- z niepełnosprawnością intelektualną,
- z zaburzeniami psychicznymi.
UWAGA! Kandydaci muszą być osobami zamieszkalymi na terenie Jaworzna oraz mieć ukończone 18 lat. Do projektu zostaną zakwalifikowane 72 osoby-34 kobiety i 38 mężczyzn.


Wy-GRAJMY RAZEM – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX.Wyłączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Liderem projektu: C.M.T. Sp.z o.o.
Partner Projektu: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie
Termin realizacji: 01.02.2017r. - 15.12.2018r.
Kwota dofinansowania z UE wynosi: 1 058 648,30

Oferujemy bezpłatne formy wsparcia:
• wielostronna diagnoza kompetencji,
• wyjzady integracyjne,
• warsztaty (krawieckie, introligatorskie, ceramiczne, gospodarstwa domowego, stolarskie, ogrodniczo-witrażowe, malarsko-tapeciarskie),
• zajęcia terapeutyczne (terapia wodna, muzykoterapia, dogoterapia, hipoterapia),
• piknik integracyjny,
• warsztaty usamodzielniające "Milowy krok w dorosłość",
• zajęcia sportowe BOCCIA -dyscyplina paraolimpijska,
• doradztwo zawodowe,
• kurs komputerowy ECDL,
• PŁATNA praktyka zawodowa u pracodawców.

Kontakt i zapisy - 783 258 555

Jak do nas trafić?

Adres

ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno

Czym się zajmujemy?


Szkolenia zawodowe:
Wykształcenie stanowi bazę naszych umiejętności, ale rynek pracy ciągle się zmienia i podnoszenie kwalifikacji jest konieczne, aby sprostać coraz to nowym wymaganiom. Uzupełnianie wiedzy zwiększa atrakcyjność względem pracodawców, ale także umożliwiają rozpoczęcie swojej działalności związanej z daną dziedziną.

Szkolenia rozwojowe:
To uniwersalny typ szkoleń przydatny praktycznie każdemu. Tematy poruszane na takich zajęciach dotyczą zagadnień kreujących lepsze kompetencje społeczne, przydatne w życiu prywatnym i pracy. Pomagają radzić sobie ze stresem, budować odpowiednie poczucie własnej wartości. Rozwijają empatię, zaangażowanie, otwartość oraz asertywność. Poprawiają umiejętność rozwiązywania problemów i pobudzają kreatywność.